ययाती....

Submitted by सुधाकर कदम on 18 August, 2021 - 06:39

स्पर्शून एकदा तू केले मला ययाती
या भग्न मन्दिराशी का जोडतेस नाती?

आता अशा घडीला मी काय बा करावे ?
तेजाळलेस देहा लावून एक ज्योती

विरता धुक्यात दोघे कोणी कुणा दिसेना
तीरावरी नभाच्या रहील फक्त दिप्ती

पांथस्थ मी असा की रस्ता फितूर ज्याला
सारेच भास नुसते चकवा जसा सभोती

माझे न राहिले ते तू मागते कशाला
स्वप्नातल्या असे ह्या बिनपालखी वराती

सुधाकर कदम

Group content visibility: 
Use group defaults