मनाप्रमाणे घडेल का?

Submitted by निशिकांत on 6 July, 2021 - 10:21

 हवे हवेसे मनास, त्याची
वाट पहाणे सरेल का?
हे भाग्या! सांगून टाक ना!
मनाप्रमाणे घडेल का?

खाचा खळगे अवघड वाटा
अंधाराचे राज्य इथे
नैराश्यच का भेटत असते?
धावत जातो जिथे, तिथे
जास्त मागणे माझे नाही
एक कवडसा मिळेल का?
हे भाग्या! सांगून टाक ना!
मनाप्रमाणे घडेल का?

तुझ्या भोवती वसंत असतो
तुला कळावा ग्रिष्म कसा?
होरपळीतच जगावयाचा
जणू घेतला मीच वसा
हयात असता तुला विसरणे
या वेड्याला जमेल का?
हे भाग्या! सांगून टाक ना!
मनाप्रमाणे घडेल का?

आठवणींनी किती लगडली!
स्वप्ने सारी तुझ्यामुळे
खंत एवढी एकच आहे
स्वप्नांशी ना सत्त्य जुळे
मृगजळ तू झालीस अशी का?
उत्तर याचे कळेल का?
हे भाग्या! सांगून टाक ना!
मनाप्रमाणे घडेल का?

लाख तारका असोत गगनी
कौतुक त्यांचे मला नसे
कशास जत्रा बघावयाची
जणू लागले वेड पिसे
मला हवी जी तीच चांदणी
कधी नेमकी दिसेल का?
हे भाग्या! सांगून टाक ना!
मनाप्रमाणे घडेल का?

क्षितिजाच्याही पुढती जाऊ
बसवायाला विश्व नवे
दोघे आपण फक्त असू या
कशास तिसरे कुणी हवे?
तार मनाची तुझ्या नि माझ्या
नकोच शंका जुडेल का?
हे भाग्या! सांगून टाक ना!
मनाप्रमाणे घडेल का?

निशिकांत देशपांडे, पुणे.
मो. क्र. ९८९०७ ९९०२३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users