करार

Submitted by निशिकांत on 20 June, 2021 - 10:12

करार

रुढी प्रथांना तोडत आम्ही
जगावयाचा विचार केला
लग्नाविन एकत्र रहावे
मी अन् त्याने करार केला

काळ गुलाबी धुंदफुंद तो
विषय सुखांचे रोज सोहळे
तुच्छ लेखले जगास आंम्ही
अन् ठोकरले प्रेम सोवळे
नाते नसुनी सागरात मी
यथेश्च नौका विहार केला
लग्नाविन एकत्र रहावे
मी अन् त्याने करार केला

जगावेगळी वाट चालता
धुंदी कांही औरच असते
मी जे करते तेच खरे अन्
माझे कांही गैरच नसते
सौदा नगदी आसक्तीचा,
चांगुलपणचा उधार केला
लग्नाविन एकत्र रहावे
मी अन् त्याने करार केला

एक संपता करार दुसरा,
दुसर्‍यासंगे नवीन जगणे
वेळोवेळी शोधत होते
चरावयाला नवीन कुरणे
करार सरता, बिना गुंतता
गुडनाइटचा प्रकार केला
लग्नाविन एकत्र रहावे
मी अन् त्याने करार केला

गाडीमधले जसे प्रवासी
तसेच आम्ही वागत होतो
भाव मनी फुललेच कधी तर
कुणी न कोणा सांगत होतो
जीवनशैलीमधे, मला मी
पटवत होते, सुधार केला
लग्नाविन एकत्र रहावे
मी अन् त्याने करार केला

तारुण्याचा उभार गेला
करार नवखा अवघड आहे
उभी एकटी उन्हात आता
आयुष्याची परवड आहे
धोंडा उचलुन मीच माझिया
पायावरती प्रहार केला
लग्नाविन एकत्र रहावे
मी अन् त्याने करार केला

निशिकांत देशपांडे, पुणे.
मो. क्र. ९८९०७ ९९०२३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users