संध्या

Submitted by _आदित्य_ on 13 June, 2021 - 07:24

राग ललित छेडीत ये अनुदिनी संध्या
नेते मज दूर दूर अनुदिनी संध्या

मम ह्रदयी अनोळखी भय लवलवते
विझवुनी त्या शांत करी अनुदिनी संध्या

भरकटतो तिमिरी मी अज्ञानाच्या
प्रज्वलिते ज्ञानदीप अनुदिनी संध्या

विस्कटले मन माझे वाहता झरा
निश्चलता घेऊनी ये अनुदिनी संध्या

एकटाच एकांती विहरत असता
सावरण्या मज येते अनुदिनी संध्या

Group content visibility: 
Use group defaults