स्वप्नातली ती

Submitted by चंदन सोनाये on 15 May, 2021 - 14:25

-------------
स्वप्नातली ती
-------------

काल रात्री स्वप्नात, ती आली जवळी,
कानात गेली सांगून, प्रेमाची मधाळ गाणी...

आनंदाला नव्हती सीमा, बघुनी तिला सामोरी,
काढून चिमटा मजला, केली स्वप्नातही खातरी...

बघत बसलो एकटक, घेऊन हात हातात,
जग थांबले होते, माझे तिच्याच डोळ्यात...

किती बोल बोललो, किती स्वप्ने रंगविली,
भविष्याच्या कल्पनेत, पूर्ण रात जागिली...

पक्ष्यांची किलबिल, अचानक कानात आली,
स्वप्नातून ती माझ्या, हलकेच दूर गेली...

खुप शोधले पण, गेली होती ती निघुनी,
जाता जाता देऊन गेली, प्रेमाच्या किती आठवणी...

© चंदन सोनाये

Group content visibility: 
Use group defaults