नकळत

Submitted by नितीनचंद्र on 15 May, 2021 - 10:18

नकळत कुणी अचानक
समोर येऊन उभे रहाते
जुन्या आठवणींची तार
पुन्हा छेडीत रहाते

सांगावे वाटते सख्या
तो प्रवास संपला आहे
धोक्याच्या वळणावर
मी मागे पडलो आहे

जोडतो म्हणुन तुटलेला
धागा पुन्हा जुळत नाही
जबरदस्तीने मारलेली गाठ
ती सहजता येऊ देत नाही

Group content visibility: 
Use group defaults