श्रावणमय मृदू लहरी..

Submitted by _आदित्य_ on 11 May, 2021 - 14:58

श्रावणमय मृदू लहरी,
तरु सुमने लवलवती..
अचल धरा, शिथिल झरा,
घन अशांत घुटमळती!

कोवळी उन्हे पिऊन
सांजफुले डगमगती..
पक्षी निळे तृष्णातुर
मधुर स्वरे किलबिलती!

राउळातुनी निनाद
घंटांचे दुमदुमती..
सलील वरुण, रंग करुण,
मेघ भरून दरवळती!

कमळापरी कोमल दल,
नयन तुझे भिरभिरती..
पैंजणे धरून ताल..
मंजुळ, वनी छुमछुमती!

-आदित्य

Group content visibility: 
Use group defaults

Amazing!

Aditya, I am composing this poem. Let's communicate. I have PMed you. Please check your Mayboli inbox.