कोरोना..

Submitted by _आदित्य_ on 11 May, 2021 - 14:55

जरासे कोरोना
ऐक माझे मित्रा..
आता प्रेतयात्रा
पुरे झाल्या!

बापाला बिचाऱ्या
असा सतावू नको रे..
घरी एकटी आहे रे
लेक त्याची!

इवलंसं बाळं
बघ दमलंय किती..
अरे त्यालातरी भीती
घालू नको!

आजीच्या नशिबी
कशाला रे पायपीट?
ह्या वयात हा वीट
कशासाठी?

- आदित्य

Group content visibility: 
Use group defaults