तोडग्याची शक्यता

Submitted by निशिकांत on 18 March, 2021 - 11:37

वादळाचे सोडवाया प्रश्न आली शंतता
बोलल्याने वाढते ना! तोडग्याची शक्यता

वाटते केंव्हा पुरे प्राजक्त, श्रावण, तरु लता
सांग कविते! वेदना अन् वास्तवाची आर्तता

चावडीवर गाव पंचायत बसोनी का अशी
एक गोत्री लग्न करण्या देत नाही मान्यता?

हिंडलो बाजार सारा घ्यावया सुख थोडके
दु:ख आलो घेउनी मी पारखोनी शुध्दता

लोकप्रिय अन् योग्य होतो, पण दिले नाही तिकिट
राज्यकर्ता बाप असणे, हीच असते पात्रता

पाप झाल्याची कुणाला टोच का असते कधी?
यत्न असतो ना कधी व्हावी कुठेही वाच्यता

ब्रह्मगाठी दाबुनीही भूत ना पळते अता
जानवे भीते बिचारे भूत मागे लागता

चाळली पाने कधी मी डायरीची, त्यातही
मी न होतो, पण सखीचा मुक्त होता राबता

वाचतो "निशिकांत" कविता शेकड्याने, शेवटी
एक मिळते मुश्किलीने ज्यात असते गेयता

निशिकांत देशपांडे, पुणे.
मो. क्र. ९८९०७ ९९०२३
वृत्त---देवप्रिया
लगावली-- गालगागा X ३ + गालगा

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users