गोंदवलेकर महाराज आठव

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 10 January, 2021 - 13:43

गोंदवलेकर महाराज आठव

******

माझे महाराज बोलता बोलता
पाणी डोळ्यातून ओघळून येता ॥

लागते तहान अंतरी तयाची
जशी की आठव लेकीला आईची॥

त्यांनीच पेरले नाम हे अंतरी
सुखद सुंदर अमृत वल्लरी ॥

दिधला जीवना सुंदर सुबोध
घडे परमार्थ अरे संसारात ॥

धरणे सोडणे रडणे फेकणे
काही काहीच रे येथे न करणे ॥

तार ती जुळावी अनुसंधानात
देह मग कुठे का तो पडेनात ॥

लेकीच्या कानात सहज सांगते
बोलता-बोलता शहाणे करते ॥

विक्रांत ओवाळी जीव तयावर
ऋण कोटी-कोटी त्यांचे माझ्यावर ॥

******
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com
**********

Group content visibility: 
Use group defaults

आवडली.
श्रीमहाराजांच्या शिकवणीचं सार अगदी बरोबर उतरवलंय शब्दांत.

आवडली.
श्रीमहाराजांच्या शिकवणीचं सार अगदी बरोबर उतरवलंय शब्दांत.

__/\__