अजून ठरले नाही

Submitted by निशिकांत on 22 December, 2020 - 21:29

तिलांजली आठवांस देणे
जमता जमले नाही
जगायचे की मरायचे हे
अजून ठरले नाही

आम्रतरूच्या तळी एकदा
हात पकडला होता
तो पहिला अन् शेवटचा क्षण
मनी कोरला होता
मोहरलेल्या रोमांचांचे
चीज जाहले नाही
जगायचे की मरायचे हे
अजून ठरले नाही

शमेविना का उत्तररात्री
मैफिल रंगत असते?
एकच विरही सूर छेडता
दु:ख मनी पाझरते
ओलेपण त्या जखमांमधले
अजून सुकले नाही
जगायचे की मरायचे हे
अजून ठरले नाही

तुझ्यामुळे जाहली जीवनी
पखरण अंधाराची
सुप्त आस का तरी तेवते
अशक्य होकाराची
तहानलेला, तरी ओंजळी
मृगजळ भरले नाही
जगायचे की मरायचे हे
अजून ठरले नाही

काजळलेल्या सायंकाळी
सकाळ का आठवते?
रंग केशरी अता न उरले
मनी खूप कालवते
कशी सावली निघून गेली ?
कोडे सुटले नाही
जगायचे की मरायचे हे
अजून ठरले नाही

शब्दांमधुनी व्यक्त व्हावया
कविता गझला लिहितो
अलगद माझे भाव गुंफता
आशय खुलून उठतो
जिला कळावे गूज मनीचे
तिलाच कळले नाही
जगायचे की मरायचे हे
अजून ठरले नाही

निशिकांत देशपांडे, पुणे.
मो.क्र. ९८९०७ ९९०२३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users