निरोप!

Submitted by आसावरी. on 10 November, 2020 - 01:38

टपोऱ्या डोळ्यांत विभोर आभाळ
बिलोऱ्या स्वप्नांचा अवखळ काळ
नाचऱ्या पावलांत बेधुंद ताल
त्याचा निरोप आलाय काल!

प्रत्येक क्षणाला सोनेरी साज
चाहूल वाटते प्रत्येक आवाज
आतुर मन अन अधीर चाल
त्याचा निरोप आलाय काल!

बसलेय घेऊन पत्र ते हाती
त्याच्याच स्मृतींची मनात दाटी
नाजूक क्षणांची जणू मोतीमाळ
त्याचा निरोप आलाय काल!

- आसावरी.

Group content visibility: 
Use group defaults

छान !