का?

Submitted by केतकी धरोड on 5 October, 2020 - 13:59

समजत असूनही,
का उमजत नाही...
कळत असूनही,
का वळत नाही...
उत्तर माहीत असूनही,
का प्रश्न तेच पडतात...
रस्ता चूकीचा माहित असूनही,
का पावले तिकडेच वळतात..?

- केतकी धरोड

Group content visibility: 
Use group defaults