बाल-रोप संवर्धन उपक्रम-ईशा(mi_anu)

Submitted by mi_anu on 22 September, 2020 - 04:04

उपक्रम जाहीर झाल्यावर रोप लावायला सांगितले.
हे नॅचरल च्या कुंडीत लावलेले झेंडू बी.
कुंडीत एक रद्दी पेपर, नीम पावडर आणि पॉटिंग मिक्सचर टाकले.
IMG_20200824_164625.jpgIMG_20200824_165031.jpg
हे काही दिवसांनी आलेले रोप.(अजून वाढेल तसे फोटो टाकेन.सध्या ऊन नसल्याने वाढ मंद आहे.)
IMG_20200912_142940.jpg

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

Pages