दिस मावळू लागता

Submitted by द्वैत on 3 September, 2020 - 01:40

दिस मावळू लागता

दिस मावळू लागता
जीव कासावीस होतो
परतीच्या वाटेवरी
तुझी चाहूल शोधतो

कधी नभाला सांगतो
तुझ्या माझ्या आठवणी
तुझे चांदण्यांचे गाणे
गुणगुणतो अंगणी

तुझ्या तुळशीच्यापाशी
लागे रोज सांजवात
दरवळे मंद मंद
तेव्हा तुझा पारिजात

लाटा पुसुनिया जाती
ओल्या वाळूतले ठसे
काळजात कोरलेले
सांग पुसायचे कसे

वारा वाहतो मुक्याने
दुःख लपवून सारे
त्याच्या वेदनेची कथा
सांगे पान गळणारे

द्वैत

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

लाटा पुसुनिया जाती
ओल्या वाळूतले ठसे
काळजात कोरलेले
सांग पुसायचे कसे
=> विशेष आवडलं