फोटोशॉप्ड

Submitted by पाटील on 16 December, 2007 - 02:48

processed.jpg
मी माझे फोटो सहसा डिजीटली Manipulate करत नाही (otherthan using standard tools like crop,curve,level,staurations etc) नेटवर हल्ली बरेचसे फोटो हेविली मॅनिप्युलेटेड असतात्.माझाही हा प्रयत्न. मी इथे gradiant, dodge,burn & blur tools प्रामुख्याने वापरल्यात.

गुलमोहर: