श्रीगणेश हस्तलेखन स्पर्धा- गट ब- साक्षी

Submitted by साक्षी on 31 August, 2020 - 10:41

सुंदर अक्षर तर आहेच.पण एकही खाडाखोड नाही याबद्दल हेवा.
पहिल्या ओळीत जे अक्षर तेच शेवटच्या ओळीत आहे याचे कौतुक वाटते.