पानगळ

Submitted by गंधकुटी on 28 August, 2020 - 11:50

पानगळ
वृक्ष विरागी, पण भोगी
मुकूल कळ्यांचे धुमारे
कोवळ्या फुलांचे फुलोरे
फळांचे वाकलेले घोस
पण मातीस पुन्हा भेटाया
बाळगी पानगळीची आस
पानगळीची आस

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users