कोरोनातले रक्षाबंधन

Submitted by Asu on 5 August, 2020 - 07:13

कोरोनातले रक्षाबंधन

बंधू-भगिनी पवित्र बंधन
प्रेमे करितो तुजला वंदन
कोरोनाकृपे ना भेट आपली
विसरून जाऊ भीती दाटली

नाही बांधला समक्ष धागा
नाही मिठाई नाही औक्षण
अतूट अदृश्य प्रेमाचे बंधन
प्रेमच करील आपले रक्षण

विनंती करूया कोरोनाराया
ना पडो मानवा दुष्ट छाया
देऊ संदेश जगता सगळ्या
नका विसरू ममता माया

रक्षाबंधन अजब आपुले
कोरोनारुपी अंधारातले
निशा जावो दिशा उजळो
येवो दिवस प्रकाशातले

-प्रा.अरूण सु.पाटील (असु)
© सर्व हक्क स्वाधीन
(दि.03.08.2020) रक्षाबंधन
https://www.facebook.com/AsuChyaKavita

Group content visibility: 
Use group defaults