बुद्धीचा आदेश

Submitted by Asu on 28 July, 2020 - 06:13

बुद्धीचा आदेश

विजयाचे घोडे
उधळू द्या आवेशात
विचारांचे आवेग पण
असू द्या हातात
भरकटतील नाही तर
दाट रानावनात
पोहोचायचे कुठे
राही मनातल्या मनात
मनाचे पाखरू
आकाशात फिरते
थकून भागून शेवटी
जमिनीवरच उतरते
हृदयीच्या पाखराला
बुद्धीचा पिंजरा
विचारांच्या असाव्या
त्यावर नजरा
हृदयीच्या भावना
चंचल कंपन
असावे तयाला
बुद्धीचे कुंपण
विचार जरी सदा
मनानेही करावा
आदेश सर्वदा
बुद्धीचा मानावा

-प्रा.अरूण सु.पाटील (असु)
© सर्व हक्क स्वाधीन
(दि.28.07.2020)
https://www.facebook.com/AsuChyaKavita

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults