निळ्या ढगांतील घोडे

Submitted by द्वैत on 25 July, 2020 - 01:41

एक छोटीशी कविता ...

निळ्या ढगांतील घोडे

ह्या निळ्या ढगांतून आले
आले बघ धावत घोडे
डोळ्यात तयांच्या विरते
ह्या आयुष्याचे कोडे

हे घोडे उधळत जातील
चौफेर असे बेबंद
टापांच्या आवाजातून
चढते मग अल्लड धुंद

धुंदीत हले जग सारे
हाताशी आला तारा
अन गळून पडला मागे
डोळ्यांतील सक्त पहारा

द्वैत

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान