नवा जन्म

Submitted by दवबिंदू on 28 June, 2020 - 07:39

नवा जन्म

नसेल कुणाचा हात तुझ्या पाठी,
कुणाची तू हो काठी.

नसेल कुणाचा हात तुझ्या हाती,
छंदाचा तू हो सोबती.

नसेल कुणाशी तुझी बट्टी,
कलेशी तू कर गट्टी.

नसेल उरलं जगायचं काही स्वतःसाठी,
आयुष्य उरलं जग तू दुसर्‍यांसाठी.

कोषातून निराशेच्या बाहेर ये.
मोकळ्या जगात तू नवा जन्म घे.

- दवबिंदू

Group content visibility: 
Use group defaults