नवा जन्म

Submitted by दवबिंदू on 26 June, 2020 - 09:03

नवा जन्म

नसेल कुणाचा हात पाठी,
कुणाची तू हो काठी.

नसेल कुणाचा हात हाती,
छंदाचा तू हो सोबती.

नसेल कुणाशी तुझी बट्टी,
कलेशी तू कर गट्टी.

नसेल जगायचं स्वतःसाठी,
जग तू दुसर्‍यांसाठी.

कोषातून निराशेच्या बाहेर ये.
मोकळ्या जगात तू नवा जन्म घे.

- दवबिंदू

Group content visibility: 
Use group defaults