रूटीनाच्या रेट्यातही

Submitted by अनन्त्_यात्री on 20 June, 2020 - 05:14

रूटीनाच्या रेट्यातही
कधी थोडं वेडं व्हावं
दवबिंदूत इवल्या
ओलं ओलंचिंब व्हावं

कोलाहलात जगाच्या
अंतर्नादी गाणं गावं
प्रमेयाच्या पंखाखाली
व्यत्यासांना विसरावं

चारोळीनं महाकाव्य
पचवून ढेकरावं
धीट शून्यानं शतदा
अनंताला हाकारावं

Group content visibility: 
Use group defaults