प्रेमपाऊस - २

Submitted by तुषार विष्णू खांबल on 14 June, 2020 - 05:40

प्रेमपाऊस - २
शब्दांकन - तुषार खांबल

मुसळधार पावसात मी
तुझ्या घरासमोरून जायचो
हुरहूर दाटायची मनी
जेव्हा चोरून तुला पाहायचो

खिडकीत उभी राहून तू
झेलयचीस पावसाच्या धारा
तुझ्या केसांशी खेळायचा
बेभान सुटलेला वारा

तळहातावरील पाण्याचे थेंब
जणू तुझ्या इशाऱ्यावर नाचायचे
लखलखणाऱ्या वीजेसंगे ते
तुझ्या डोळ्यातले भाव वाचायचे

एखादा थेंब उडून थेट
तुझ्या चेहऱ्यावर जायचा
स्पर्श होताच तुझ्या ओठांचा
तो अमृत बिंदू व्हायचा

एक कटाक्ष तुझा माझ्याकडे पडताच
मन माझे सारे मंत्रमुग्ध व्हायचे
माझ्यासाहित ते देखील
प्रेमपावसात न्हायचे

Group content visibility: 
Use group defaults

मस्तच

धन्यवाद समी
धन्यवाद प्रभुदेसाई