आमंत्रण

Submitted by अनन्त्_यात्री on 13 June, 2020 - 10:37

ओथंबल्या आभाळाला
स्वप्न हिरवं पडलं
त्याच्या दिठीत मावेना
तेव्हा धरतीला दिलं

वीज झेलण्या झुरतो
माथा बेलाग कड्याचा
कुरणांच्या पटावर
डाव आता पावसाचा

रिमझिमत्या ढगाच्या
पैंजणांची रुणझुण
सृजनाच्या सोहळ्याचे
तुम्हा आम्हा आमंत्रण

Group content visibility: 
Use group defaults