मल्लमा - गूढ कथा - भाग १

Submitted by salgaonkar.anup on 4 June, 2020 - 07:19
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मागे कधीतरी ऋन्मेषनी एक ४ शब्दांचा धागा काढलेला ... जो वेमानी उडवला. पण इकडे तर फक्त २ शब्द लिहिलेत - लिंक पहा
पुढच्या ७ टिंबामध्ये काही डिकोड करण्यासारखे असेल तर आइडिया नाही ब्वॉ !

गुढ कथा वाचण्यासाठी म्हणून धागा उघडला आणि गुढ तसेच राहिले.
मायबोली वर वाचन करायचे आहे म्हणुन ईथे आले. ईथुन कुठेही जाणार नाही. वाचीन तर ईथेच.