एक दिवा

Submitted by मनोजकुमार देशमुख on 23 May, 2020 - 02:06

एक दिवा इवलासा
रोज रात्री पेटायचा
अंधार ठेऊन खाली
तो प्रकाश वाटायचा

मला नवल वाटायचे
अन नाही कळायचे
असे वागुन हे याला
काय बरे भेटायचे?

मी त्याच्या जवळ गेलो
आणि हाच प्रश्न केला
त्याने एका ओळीतच
'ब्रह्मोपदेश' हा दिला

दुसर्‍यांसाठी जळणे
हे सुख जेव्हा कळेल
"बुध्द" होशील तुही
मोक्ष इथेच मिळेल

Group content visibility: 
Use group defaults