मनाची व्यथा ४

Submitted by अरविंद डोंगरे on 19 May, 2020 - 03:35

आयुष्य एवढं सुंदर आहे
    त्याला असं उधळून घालू नको।
स्वतः च्या  क्षुल्लक हौशी पोटी
    आई वडिलांच मन दुखवू नको।
माझी स्वप्नपरी कधी ही अशी नव्हती
      प्रेमाची व्याख्या तू बदलवू नको।
प्रेम आणि अट्टाहास यातील तफावत समजून घे
       स्वतः च्या जीवनाचं वाटोळं करू नको।
सर्वांचं मन दुखावेल ज्याने ते काही प्रेम नाही
म्हणून प्रेमाची परिभाषा समजून घे
          आपल्या बरोबर दुसऱ्याच्या ही राती
            जागण्यात घालवू नको।
ज्यांना आई वडील नाहीत त्यांना विचार त्यांचा प्रेमाचे महत्त्व
       तुझे असून ही त्यांना मरायला लावू नको।

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान! 4ही कविता छान आहेत. पण खूप टायपो आहेत कवितेमध्ये वाचताना सहज लक्षात येतील असे. कृपया ते संपादीत करा. पुलेशु! Happy

हो नकीच करतो
सल्ला दिल्या बद्दल धन्यवाद