मी एकला

Submitted by राजेंद्र देवी on 27 April, 2020 - 23:03

मी एकला

एक चंद्र तो मायेचा
आठवण ती आईची
एक चांदणी लुकलुकणारी
आठवण ती ताईची

एक उल्का जी कोसळली
आठवण ती सखीची
एक धूमकेतू तो उगवणारा
आठवण ती मामाची

एक सूर्य तो तळपणारा
आठवण ती बाबांची
एक तो अढळ ध्रुवतारा
आठवण ती गुरूंची

सारे जण रमले नभांगणी
असंख्य ताऱ्यांच्या आठवणी
भूमीवरी मी एकला
वेढीले मज नवग्रहांनी

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users