आयुष्याची किंमत

Submitted by राजेंद्र देवी on 13 April, 2020 - 23:14

आयुष्याची किंमत

दोरी कधीच तुटली
ना जोखड मानेला आहे
चाकोरीबद्ध जिणे
बैल अजून घाण्याला आहे

भगीरथ प्रयत्ने
गंगा आणिली
साचून राहणे आवडते
ना ओढ पाण्याला आहे

खूप कमावले
खूप गमावले
मोजत बसतो पण
ना किंमत नाण्याला आहे

आयुष्यात वागलो बेलगाम
आता सुचत आहे रामनाम
आयुष्यात येणे महत्वाचे नव्हते
किंमत जाण्याला आहे

राजेंद्र देवी

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान लिहीलीये..

आयुष्यात येणे
महत्वाचे नव्हते
किंमत जाण्याला आहे>>>>पटलं!