उखाणे

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 27 February, 2020 - 11:41

उखाणे
******

जुन्याच फोटोला
सुखाचे उखाणे
घालून साजणे
जाऊ नको॥
उन वैशाखाचे
तापल्या भूमीचे
तुज सोसायचे
नाही आता ॥
होईल काहिली
जळेल त्वचा ही
कशाला अशीही
वेडी होते ॥
गेले एक तप
जाईल अधिक
वेचून तू  सुख
घेई आले ॥
सोडून त्या देई
कथा कौतुकाच्या
राजा नी  राणीच्या
आता तरी ॥
असेल शितल
छाया नागफणी
तया खाली कोणी
जाती का गं ॥
असो रीतभात
थकलेले हात
परी डोळीयात
दीप जाळ ॥
**
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita. blogspot.com

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

>>>>असेल शितल
छाया नागफणी
तया खाली कोणी
जाती का गं ॥>>> हे कडवे सुंदर आहे!!!