श्री शिव छत्रपती महाराजांना

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 23 February, 2020 - 02:41

श्री शिव छत्रपती महाराजांना
**********************

माझ्या राजा
तुझ्यासाठी
जीव पथी
वाहिन मी

आयुष्याची
कुरबानी
पुन्हा पुन्हा
करीन मी

पुन्हा येई
जन्म घे
खरा अर्थ
राष्ट्रा देई

देव देश
धर्मासाठी
येई राजा
आम्हासाठी

तुझे नाव
घेणारे ही
उरले ते
तुझे नाही

तुझे नाव
झाले इथे
एक नाणे
खणाणते

आणि आम्ही
तयाला रे
सदोदित
विकलेले

तुझा ध्वज
चारी खांदी
आडवीच
परि फांदी

जयकार
पेटीसाठी
खजिन्यात
कोटी-कोटी

लुटलो रे
तुझ्यासाठी
लुटणार
तुझ्यासाठी

एकदाच
पुन्हा येई
ह्रदयांत
अाग होई

विझणार्‍या
राष्ट्राला या
संजीवन
पुन्हा देई

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users