सुकलेलं पान

Submitted by Yrk210488 on 22 February, 2020 - 23:12

झाडावरचं एक सुकलेलं पान

आज उद्या जमिनीवर पडणार होतं

सर्वांना गार सावली देणारं

स्वतः उन्हात पडणार होतं || 1 ||

झाडाच्या आयुष्यात तसं हे

नेहमी घडणारं होतं

एवढ्याशा पाणावाचून त्याचं

कोठे अडणार होतं || 2 ||

हे जीवन म्हणजे

आहे एक झाड

आपण आहोत साधं पान

अडतं नसतं कोणाचे कोणावाचून

ठेवा जरा याचे भान || 3 ||

योगेश खालकर

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users