द्वैताच्या माहेरी

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 12 February, 2020 - 12:51

द्वैताच्या माहेरी
अद्वैताचे गाणे
घेऊन साजणे
आले कोणी
आता माझे मन
इथे ग रमेना
संग सोसवेना
इतरांचा
तोच तो ग मनी
राहिला भरुनी
झाले मी दिवानी
एकत्वाची
कल्लोळाची ओढ
लागली थेंबाला
निघे मिटायला
दुजेपण
सुटावे माहेर
सुटावे सासर
उभी वाटेवर
राहावी मी
मग आहे नाही
येणे जाणे काही
रंभागर्भ वाही
गती व्हावी
विक्रांत गडनी
सद्गुरु स्वामिनी
पाहते हसुनी
कौतुकाने
दावी खाणाखुणा
जीवीच्या त्या गोष्टी
भरुनिया प्रीती
ओतप्रोत
**
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users