चाक जीवनाचे (टपऱ्या )

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 27 January, 2020 - 10:45

चाक जीवनाचे
*******

आताच टपऱ्या होत्या त्या इथे
लगेचच सांगा गेल्या तरी कुठे

काय गाडी आली बागुलबुवाची
दवंडी पिटली कुण्या वा बळीची

नका घाबरू खेळ हा घडणारा
दर तीन चार मासी दिसणारा

आम्हाला सवय पथी चालण्याची
चुकवत गाड्या घराला जाण्याची

असतात म्हणती इथे फूटपाथ
दावतात असे उगा स्वप्नच खोट

जगू देत त्यांनाही जगतोय आम्ही
कशाला धावता वाया असे तुम्ही

जाळून पेट्रोल वाया टेक्स जातो
भिऊन माणूस का जागा सोडतो

नका हो असे उगा नाटक करावे
आहेत तसे पुढती हे जगत राहावे

असो गल्लोगल्ली टपरी मांडलेली
राहो वडे भजी पान जना आवडली

सुखे ते विकती मजेत आम्ही खातो
होतो त्रास काही असू दे म्हणतो

कुणाला कधी ते जमणार नाही
गाडी खालची ती हलणार नाही

चालला कशाला मग हा तमाशा
जर उठणार ना कुणाचाच गाशा

मिळाला का वाटा भेटला का दादा ?
थोडासा फुगीर झाला ना हो वादा ?

चालू द्या चालले आम्ही न पाहिले
चाक जीवनाचे हे सदा रुतलेले

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान!