.

Submitted by radhanisha on 28 December, 2019 - 02:41

.

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

Madam you should try respecting the copyright laws of the country you live in. And also the authors' right over their intellectual property. Ask an adult to explain this.

पण किंडल वर offer वगैरे चालू असतात बऱ्याच वेळा,सध्या देखील 99 rs for 3 month च्या मेम्बरशीप साठी अशी ऑफर आहे,आणि बऱ्याचवेळा 19,29 आशा किमतीत सुद्धा असतात पुस्तके तिथे

प्रतिसाद आणि धागा एकाच वेळी गायब Uhoh म्हणजे टिंब व्हायरस आता हेडर ...कन्टेन्ट ... वगैरे ओलांडत कमेंट पर्यन्त पोहोचला म्हणायचा

..

U.S. Copyright History 1923–1964

The Copyright Act of 1790 set the copyright term as 14 years, renewable for another 14.
The Copyright Act of 1831 made the term 28 years, renewable for 14.
The Copyright Act of 1909 established a copyright term of 28 years that could be renewed for another 28.
The Copyright Act of 1976 did away with the renewal for books in copyright on January 1, 1978 (when the act took effect) and extended the total copyright term for books already renewed to 75 years.
The Copyright Renewal Act of 1992 pushed this date back and did away with renewal for books published after January 1, 1964.
The Sonny Bono Copyright Term Extension Act (yes, that Sony Bono) added another 20 years to the copyright term.

अमेरिकेसाठी
• १९२२ पर्यंत प्रकाशित झालेली पुस्तकं पब्लिक डोमेनमधे आहेत
• १९२३ ते १९६३ मधे प्रकाशित झालेल्यापैकी साधारण ७५% पुस्तकं पब्लिक डोमेनमधे असायची शक्यता आहे