तुझेच गाणे ओठावरती

Submitted by निशिकांत on 4 December, 2019 - 00:47

तुझेच गाणे ओठावरती
(आयुष्यात असे कांही क्षण येतात की आपल्या समोर आपल्याच जीवनाचा चित्रपट तरळतो आणि गतकाळात घेऊन जातो. जीवनाचे नवीन संदर्भ उलगडायला लागतात. असे होण्यात एक खास झींग असते. असेच कांहीसे घडले असताना सहचारिणीबद्दलचे भाव मनात श्रावणसरीप्रमाणे रिमझिमायला लागले. या उत्कट भावनेतून आकार घेतलेली कविता.)

तुझिया वरती गीत लिहाया शब्द जुळवतो
तुझेच गाणे ओठावरती मी गुणगुणतो

तुझे हासणे, तुझे बोलणे, तुझे लाजणे
मला आवडे कधी तुझे ते रुसून बसणे
तुझ्या भोवती सदा सर्वदा मी रुणझुणतो
तुझेच गाणे ओठावरती मी गुणगुणतो

वसंत फुलला जेंव्हा भेटी झाल्या अपुल्या
आठवणीच्या शुभ्र तारका मनी कोंदल्या
बेमौसम का श्रावण, तू येता, रिमझिमतो?
तुझेच गाणे ओठावरती मी गुणगुणतो

मिसळुन गेलो केंव्हा आपण पत्ता नाही
नात्यामध्ये गाजवलेली सत्ता नाही
आठव येता झर्‍याप्रमाणे मी झुळझुळतो
तुझेच गाणे ओठावरती मी गुणगुणतो

सुखदु:खाची एकच व्याख्या अपुली आहे
सूर, ताल, लय आयुष्याची जपली आहे
केसामध्ये फुले तुझ्या, अन् मी दरवळतो
तुझेच गाणे ओठावरती मी गुणगुणतो

तू नसताना क्षितीज असते काजळलेले
चैन हरवुनी भाव मनाचे वादळलेले
तुला शोधण्या अंधःकारी मी मिणमिणतो
तुझेच गाणे ओठावरती मी गुणगुणतो

आम्रतरूवर मोहर नसता, कोकिळ ताना
सदा ऐकल्या मिठीत आपण मोहरताना
आम्राईतुन झुळूक होवुन मी सळसळतो
तुझेच गाणे ओठावरती मी गुणगुणतो

ही कविता माझ्या एका संगीतकार मित्राने गायली आहे. ऐकण्यासाठी क्लिक करा---https://www.youtube.com/watch?v=ab-0ExszE2k

निशिकांत देशपांडे मो.क्र.९८९०७ ९९०२३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users