अढळ ध्रुव

Submitted by सर्वेश के on 18 November, 2019 - 08:25

जिथे गरज नसे तेथे
मदतीचा ओघ दाटे
रंजल्या गांजल्यासी आपुले
म्हणणारे साधु गेले कोठे
धनावंतांनाच दर्शन देण्या
पुजारी करीती देवा सक्ती
आणि पाहुनी बेगडी भक्ती
देवच विनवित मागतो मुक्ती
उत्तरेचा धृव तारा
निश्चल म्हणुनी जो वर्णिला
कसोटीचा क्षण येता परी
तोही अढळ ना राहिला

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults