.

Submitted by राजेंद्र देवी on 7 October, 2019 - 19:20

..

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

६ शब्दांची कथा तसे हा अतिलघुकाव्य प्रकार आहे का ? एकाही शब्दाविना फक्त ह्या ३ ठिपक्यातून काही अर्थबोध नाही झाला ब्वॉ !