याचना

Submitted by राजेंद्र देवी on 6 October, 2019 - 06:58

याचना

दे हात आता
हे अनंता उदारा
भटकते नाव माझी
ना साहील ना किनारा

घे उचलोनी आता
हे दयाघना परमेश्वरा
तप्त हे आयुष्य
जणू वाळवंट सहारा

संकटांची वादळे येती
संसार हा पाचोळा
भिरभिरत कोठे नेई
ना आकाश ना धरा

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वाह