सहवास तुझा

Submitted by @गजानन बाठे on 2 October, 2019 - 12:15

सहवास तुझा

हृदयाला श्वासा ची ओढ,
वसुधेला अंबराची जोड,
फुलपाखरा परागाचे वेड,
दिवस रात्रीचा प्रणय खेळ,
तसाच काही सहवास तुझा....

सागरास जशी मिळावी सरिता,
गुंफुनी शब्दे व्हावी कविता,
पावसाविना हा निसर्ग रिता,
केशव नसता निरर्थक गीता,
तसाच काही सहवास तुझा....

मातीत मिसळावे अत्तराचे कण,
भेट तुझी जणू मंतरलेले क्षण,
मधाळ वाणी शब्दांची विण,
जुन्या पुस्तकी जपलेली खुण,
तसाच काही सहवास तुझा.....

@गजानन बाठे

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults