शहाणी किती...

Submitted by sanjay vitekar on 30 September, 2019 - 06:55

विचारु कसे, तू शहाणी किती
पुन्हा तीच ऐकू कहाणी किती

कितीदा तुला दुःख सांगू असे……
तुझ्या दोन डोळयात पाणी किती

नको प्रश्न आता करु कोणता…..
तुला गाव म्ह‍णते दिवाणी किती

जिथे थांबलो मी, तिथे आजही..
तुला शोधतो त्या ठिकाणी किती

इथे लोक सगळेच राजे म्हणे….
घरी तू तुझ्या सांग राणी किती

किती जण गळे फाडती बघ इथे
तुझ्या कुंकवाचीच गाणी किती

_______ संजय विटेकर

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users