शब्द

Submitted by अनन्त्_यात्री on 29 August, 2019 - 06:39

शब्द निरर्थाचे भोई
शब्द अर्थभार वाही
शब्द धूसर सावली
शब्द दाहक बिजली
शब्द कोरडा व्यापार
शब्द अस्तित्वाचे सार
शब्द व्योमापार शिडी
शब्द गहनडोही बुडी
शब्द मायावी रिंगण
शब्दापार मुक्तांगण

Group content visibility: 
Use group defaults

शब्द मायावी रिंगण
शब्दापार मुक्तांगण>> हो मला पण हे खूप आवडलं !!आणि अर्थात कविता पण Happy