शहरात या

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 18 August, 2019 - 06:28

शहरात या
***********
कधीचा मी
शहरात या
तरीही
शहर हे
माझे नाही
जरी हे चेहरे
ओळखीचे सारे
तरी का इथे
डोळ्यात पहारे
माहित खड्डे
तोंडपाठ वळणे
ठरवून घडेना
परि ते थांबणे
देती कुणी त्या
तीरी इशारे
ओलांडण्या
पथ परी
येती शहारे
तू आहेस तिथे
मजला
हे ठाव जरी
बुडतोच दिन
रोजच्या अंधारी

डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com
००

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users