मेरा भारत महान....

Submitted by राजेंद्र देवी on 14 August, 2019 - 02:24

मेरा भारत महान....

हिरवीगार सृष्टी
त्यावर पांढरे आकाश
आसमंतात पसरे
भगवा प्रकाश
मधोमध शोभे
शांततेचे निलचक्र
कोणाची टाप आहे
कोण पाहिल वक्र

जण गण मन
आमुचे समुहगान
जागवी मनात देशाभिमान
वार्‍यावर फडफडे
आमुचा तिरंगा
धडकी भरवे तो फिरंगा
शुरांना देई स्फुर्तीदान
ठेवतो उंच ताठ मान

नका लाउ गालबोट
ठेवा त्याचे भान
करुनी वंदन
ठेउ त्याची शान
मेरा भारत महान
मेरा भारत महान....

राजेंद्र देवी

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान