स्वीकारले जीणे

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 12 August, 2019 - 13:30

स्वीकारले जीणे
आहे तैसे दत्ता
जगता जगता
जाय पुढे

दुःखाचे ओझे न
सुखाची काळजी
रित जगण्याची
जाणियली

केवढा हा पसारा
सांभाळसी प्रभू
माझी मात सांगू
काय तुला

घडावे स्मरण
तुझे प्रेम भरी
तेणे उपकारी
सुखीया मी

आणिक ती काही
वांछा मनी नाही
सारे तुझ्या पायी
वाहीयले

विक्रांत जगतो
वाटेने चालतो
दत्ताला पाहतो
अंतर्यामी
*
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान

वसे अंतर्यामी
दत्त नित्य जाणा
लाभला सुजाणा
येरा मिथ्य

डाॅ. ... मस्तच ... Happy __/\__

वाटेने चालतो
दत्ताला पाहतो......
एवढेच करू शकतो........
अप्रतिम

वसे अंतर्यामी
दत्त नित्य जाणा
लाभला सुजाणा
येरा मिथ्य
डाॅ. ... मस्तच . >____/\___