पापाचा तो पैसा

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 31 July, 2019 - 11:21

पापाचा तो पैसा
****************

पापाचा तो पैसा
असे रे कोळसा
आत्म्याचा आरसा
काजळता

देतो जगण्याला
सारे विश्वंभर
तया कृपेवर
आस्था न का?

मनाची या हाव
नाही सरणार
आग मागणार
तेल सदा

एक एक पैसा
होय पाप ओझे
दार नरकाचे
रुंदावते

जळू दे रे हात
माझे अवधूता
चुकून लागता
तया कधी

विक्रांता भाकर
देई एक वेळ
नावे ओठांवर
आणि तुझे

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in
**

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मनाची या हाव
नाही सरणार
आग मागणार
तेल सदा>> सुरेख लिहिलंय.

Dr Raju Kasambe =होय
चंद्रभान धन्यवाद