ओबडधोबड कविता

Submitted by परत चक्रम माणूस on 19 July, 2019 - 09:00

मला नाही गर्व तरी आहे अभिमान
वंद्य मज धर्म हिंदू गातो मी गुणगान
जात माझी मराठा नाही तिचा ताठा
सर्वांना सोबत घेत झालो मी मोठा
रामदास शिवरायांना देतो मी मान
मिळवून सर्वां वाढवू राष्ट्राची शान
कुणी नाही थोर नाही कुणी सान
हिंदू धर्मात असावे सर्व एकसमान
भेदभाव मिटवून सारे या करू एकी
मनभेद अंतरातले गाडू ना करू बेकी
हिंदू म्हणून घ्यावया वाटेल तेव्हा गर्व
प्रेमानं वागतील जेव्हा एकमेकांशी सर्व

Group content visibility: 
Use group defaults

गूड