मोक्षदाता

Submitted by राजेंद्र देवी on 13 July, 2019 - 15:41

मोक्षदाता....

नाही पाहिलास अंत तू अनंता
दिलेस सुख तू मज न मागता
तुझ्या कृपेचा मी ऋणी दिगंता
कसे फेडू मी सांग हे कृपादाता

ऐहिक सुख भोगून झाले
मोक्षासाठी तळमळे आत्मा
आता तरी घेशील का
तू हातात हात आता

नश्वर हा देह
नाही आस आता
सर्वसाक्षी इश्वर तू
तूच मोक्षदाता

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान